4 punkter som kännetecknar UGL utbildningar

UGL utbildningar användes ursprungligen av det amerikanska försvaret och senare även av Sveriges Försvarsmakt. Sedan en tid tillbaka använder sig även många privata företag av utbildningsformen – som är speciell på flera sätt. Till exempel så genomförs den alltid i internatform på en kursgård och inga av deltagarna får känna varandra sedan tidigare. Läs mer om det och andra kännetecknande punkter här.

Genomförs i internatform

En utbildning i UGL i Göteborg ges alltid i ”internatform” på någon kursgård eller liknande. Gårdarna ligger ofta avskilt eftersom det är fördelaktigt med lugn och ro under utbildningen – som varar under 5 dygn. Under dessa 5 dygn stannar samtliga deltagare på kursgården och rekommenderas ofta att inte kommunicera med vare sig anhöriga eller andra för mycket.

Genomförs i grupp – med 8–12 deltagare

UGL utbildningar genomförs alltid i grupp med 8–12 deltagare per tillfälle. Viktigt här är att inga av deltagarna får känna varandra sedan tidigare – det är en del av upplägget för att få ett önskvärt resultat. Skulle deltagarna känna varandra sedan innan är det lätt att falla in i gamla mönster och vanor – vilket kan begränsa utvecklingen och resultaten som annars kan fås i utbildningen.

Ledarna för UGL utbildningar är certifierade av Försvarshögskolan

UGL utbildningar kommer ursprungligen från USA och kom senare även att användas inom Försvarsmakten i Sverige. På senare år använder sig allt fler företag av den här typen av utbildningar men det finns fortfarande krav på att ledarna ska vara certifierade av Försvarshögskolan. Vid varje kurstillfälle finns två certifierade ledare på plats för att guida gruppen genom utbildningen.

Deltagare bör vara på en stabil plats i livet vid deltagande

Får att få ut så mycket som möjligt av UGL utbildningar är det viktigt att deltagarna är på en mentalt och psykiskt stabil plats i livet. För bra resultat krävs ett aktivt deltagande och det är väldigt fördelaktigt om deltagaren kan koppla bort både jobb och privatliv under vistelsen på kursgården.

Det finns flera situationer då utbildare inte rekommenderar ett deltagande:

  • Nära inpå en skilsmässa
  • Nära inpå ett dödsfall i familjen / närmaste kretsen
  • Under stressiga perioder i privatlivet eller på jobbet

För den som nyligen gått igenom något av ovanstående, eller bara känner sig lite ur fas, är det bättre att boka om kursen till ett annat tillfälle.