Det bästa med upplevelser

Allt lägre aktivitet i PPM-systemet

Allt lägre aktivitet i PPM-systemet

När premiepensionssystemet år 2000 infördes och det för första gången var dags för svenska pensionssparare att välja PPM-fonder, valde ungefär var tredje sparare att nyttja denna möjlighet. Detta är ett ganska högt engagemang som kan förklaras av det faktum att det var ganska stora pengar som skulle placeras, nämligen pensionsrätterna från 1995-1998. Dessutom hade denFortsätt läsaAllt lägre aktivitet i PPM-systemet