Olika typer av smittor

Olika typer av smittor

Den allra vanligaste könssjukdomen i Sverige är klamydia. Varje år drabbas omkring 37 000 personer. Det är en bakterie som finns i urinröret hos män och i slida eller livmoderhals hos kvinnor. Den kan även finnas i ändtarm eller i svalget. Det som gör just klamydia så lurigt är att du kan vara smittad utan att påvisa några symtom. Därför är det viktigt att utföra ett klamydiatest när du har haft oskyddat sex med en ny person.

Gonorré

En annan vanlig könssjukdom är gonorré. Även om den inte är lika vanlig som klamydia så drabbas cirka 1 000 personer per år. Sjukdomen smittar på samma sätt som klamydia och kan i vissa fall också vara fri från symtom. Sjukdomen visar sig vanligtvis genom flytningar från slidan eller från penis. Faktum är att denna könssjukdom i princip har samma symtom som klamydia men du kan även få andra besvär, exempelvis smärta i leder, hög feber och röda/svullna ögon. Gonorré kan smitta genom slemhinnor men även på andra sätt, exempelvis genom sperma eller slidsekret. Om du vill testa dig så är processen ungefär samma som vid klamydiatest. Du får utföra ett urinprov eller i vissa fall undersöka slida, sval, urinrör eller ändtarm. Det går att beställa hem test för både gonorré och för klamydia.

Syfilis

Syfilis är den tredje vanligaste könssjukdomen men det är trots det en ovanlig sjukdom. Den drabbar cirka 300 personer om året och det är vanligare att män får den än kvinnor. Det kan ta mellan en vecka och tre månader innan symtom från sjukdomen visar sig, vilket gör att man lätt kan bli en smittbärare utan att veta om det. Syfilis delas in i tre stadier som har olika symtom. Det första stadiet visar sig i form av sår eller svullnader på könet eller ändtarmen. Du kan även få svullna körtlar på olika delar av kroppen. Därefter kan du få huvudvärk, viktminskning, tappa hår, hudutväxter och hudutslag. Slutligen kan sjukdomen orsaka permanenta skador på kroppen, exempelvis hjärtsjukdom, demens, stroke, dövhet och blindhet. Om sjukdomen inte behandlas vid det här stadiet så kan det leda till att den sjukdomsdrabbade personen dör. Ett syfilistest skiljer sig avsevärt från ett klamydiatest. Du måste gå till en läkare som tar prov på såren eller de sekret som utsöndras från såret. Dessa prov skickas för undersökning och i vissa fall kan du även behöva ta ett blodprov. Du får sedan behandling i form av antibiotika. Både undersökningen och behandlingen är kostnadsfri.