Välja.com hjälper dig att undvika beslutströtthet

Vi lever i en tid då valmöjligheterna i vår värld minst sagt är många till antalet. Till exempel behöver du fatta beslut om vilken outfit du ska bära för dagen samt välja en väg i karriären. Vi fattar otaliga beslut varje dag, vilket kan vara stimulerande men också leda till ett psykologiskt fenomen som kallas beslutströtthet. Här beskriver vi vad detta innebär samt hur webbplatsen Välja.com kan hjälpa dig att undvika detta.

Vad är beslutströtthet egentligen?

Beslutströtthet betyder att kvaliteten på de beslut som en person fattar försämras efter en längre session av beslutsfattande. Detta fenomen är kopplat till en teori som hävdar att vi människor har en begränsad mängd av mental energi att använda för självkontroll och beslutsfattande. Därför riskerar du att drabbas av beslutströtthet när du fattar väldigt många beslut varje dag, oavsett om besluten ifråga är stora eller små.

Så kan Välja.com hjälpa dig att undvika beslutströtthet

Välja.com är en fiffig webbplats som kan hjälpa dig att undvika beslutströtthet. Detta görs genom att sajten hjälper dig att välja rätt och fatta bättre beslut. Till exempel hjälper den dig att välja mellan pool eller sjö, vilket solcellspaket du ska installera o.s.v.

Du kan även vidta ytterligare ett antal åtgärder för att motverka beslutströtthet:

  • Prioritera dina beslut. Alla beslut är inte lika viktiga. Prioritera därför de viktigare besluten för att spara din energi till dessa.
  • Begränsa dina valmöjligheter. Om du har för många alternativ att välja mellan kan detta leda till beslutsångest. Försök därför att begränsa dina valmöjligheter till endast ett fåtal bra sådana.
  • Etablera rutiner och vanor. Genom att göra vissa upprepade handlingar till vanor eller rutiner kan du sätta dessa på autopilot. Genom att göra detta slipper du ödsla energi och tankekraft åt att fatta de mindre viktiga besluten i din vardag.
  • Ta regelbundna pauser. Beslutströtthet kan ofta vara ett tecken på mental utmattning. Genom att ta regelbunda pauser kan du enklare återställa din mentala energi och fortsätta fatta rätt beslut.
  • Prioritera kost och sömn. Sist men inte minst bör du prioritera din kost och sömn. Genom att göra detta kan du maximera din kognitiva uthållighet och förbättra din beslutsförmåga.