Allt lägre aktivitet i PPM-systemet

Allt lägre aktivitet i PPM-systemet

När premiepensionssystemet år 2000 infördes och det för första gången var dags för svenska pensionssparare att välja PPM-fonder, valde ungefär var tredje sparare att nyttja denna möjlighet. Detta är ett ganska högt engagemang som kan förklaras av det faktum att det var ganska stora pengar som skulle placeras, nämligen pensionsrätterna från 1995-1998. Dessutom hade den dåvarande myndigheten Premiepensionsmyndigheten bedrivit en stor kampanj i media, samtidigt som många fondbolag gjorde detsamma. Fondbolagen räknade nämligen med att pensionsspararna skulle hålla sig till de val av fonder de skulle komma att göra.

En svensk studie visar att de pensionssparare som hade tidigare erfarenhet av de finansiella marknaderna och som var gifta var betydligt mer benägna att göra ett aktivt val än andra. Högre utbildningsnivå och högre inkomst var andra faktorer som gjorde det mer sannolikt att en pensionssparare skulle göra ett aktivt val. Kvinnor valde fonder i högre utsträckning än män. Personer som befann sig nära pensionsåldern (58-62 år) och var födda i ett utomnordiskt land var betydligt mindre benägna att göra ett aktivt val. Detta berodde förmodligen delvis på det faktum att större delen av myndighetens material endast fanns tillgängligt på svenska.

Efter år 2000 sjönk aktiviteten i PPM-systemet: 2003-2005 valde mindre än 10 procent att göra ett aktivt val, och idag är den siffran nere på omkring 5 procent. Detta trots att vi ständigt påminns om fördelarna med att aktivt välja fonder.

Hur fungerar Advisors PPM-förvaltning?

Idag behöver man som pensionssparare inte själv välja fonder för att vara aktiv i PPM-systemet. Advisor erbjuder PPM-förvaltning och har under 17 års tid visat att de över tid kan åstadkomma en hög genomsnittlig avkastning. Advisors PPM-förvaltning går till som så att de bevakar och analyserar de cirka 800 valbara fonder som finns på fondtorget. De väljer ut fyra av dessa, de som anses kunna öka mest i värde, och placerar i dessa. Den femte fonden som ditt PPM-kapital förvaltas i är bolagets egna fond – Advisor Världen. Detta gör det möjligt för Advisor att ägna sig åt långsiktig PPM-förvaltning samtidigt som möjlighet finns att agera snabbt om så skulle krävas.