Arboristyrket

Arborist Stockholm

För den som vill ta hand om sin trädgård är en arborist ibland nödvändig att anlita. Det finns en rad utmaningar som inte låter sig göras av lekmän hur gärna man än vill. Det kan handla om att rädda ett träd som håller på att skadas, eller om att beskära ett fruktträd för bäst skörd. Arborister har en rad olika uppdrag och att hitta en arborist i Stockholm är inte svårt. När man behöver hjälp med trädvård i någon form kan det vara bra att känna till de olika diplom som lämnas i samband med utbildning. Antalet är stort och få har kännedom om samtliga. De vanligaste i Sverige utfärdas dock av European Arboricultural Council. Diplomet kallas European Tree Worker. Även International Society of Arboriculture utfärdar sådana varianter.

Att välja en arborist som har både praktiska och teoretiska kunskaper är bra för alla inblandade parter. Det finns åtskilligt att tänka på när man skall vårda träd och inte minst om man dessutom skall avverka. Att klättra upp i trädtopparna med motorsåg för att bit för bit ta ner ett helt träd kräver stor kompetens. Arborister i Stockholm och övriga delar av Sverige har all erfarenhet och vana som krävs för att arbetet skall utföras på rätt sätt.

Villaområden

Det finns åtskilliga situationer då man behöver ringa en arborist. Det är inte ovanligt att man kan fälla vissa träd själv, men när det gäller att fälla bland villor och småhus är kompetensen viktig. Här kan man få erforderlig hjälp så fällningen görs lugnt och kontrollerat. Det är dock inte bara vid trädfällning med har nytta av arboristens kunskap. Även inför plantering och anläggning är denna ovärderlig. Rådgivning och strategi är viktiga delar i arboristyrket. Dels för att man skall välja träd som kan trivas i den jordmån och zon det gäller, men också för att man skall få ett resultat man uppskattar i nästa steg. Att utbilda sig till trädvårdare är någonting som tar sin tid och man bör inte vara rädd för att klättra högt upp längs karga stammar.