Personlig assistans och förmedling

Många personer som har olika funktionshinder behöver hjälp med mycket i vardagen. Det kan röra sig om att sköta hygienen, klä på sig, äta, sköta bankärenden, kommunicera med andra människor, utöva en hobby och mycket annat. Genom att anlita ett assistansbolag så kommer en eller flera personliga assistenter hjälpa dig i vardagen med allt sådant som du inte klara av själv. Personliga assistenter kan också hjälpa till att påminna om medicinering och utöva gymnastik eller andra övningar som är ordinerad av sjukgymnast. Den som får personlig assistans genom ett assistansbolag kallas för ”brukare”.

Vad säger lagen?

Det finns en speciell lag som reglerar stöd och service till funktionshindrade som kallas Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det är en lag som ger vissa individer särskilda rättigheter, i det här fallet handlar det om funktionsnedsatta som har rätt till goda levnadsvillkor och att få hjälp och stöd i vardagen. Om du har blivit beviljad assistansersättning så kan du kontakta ett assistansbolag som hjälper dig att hitta en personlig assistent. De genomför intervjuer och kvalitetssäkrar assistenternas arbete. Det är assistansbolaget som betalar ut lön till din personlige assistent och det brukar kallas assistansersättning.

Hur hitta ett assistansbolag?

Det kan kännas som en djungel när man söker efter ett assistansbolag. Det finns en uppsjö av assistansbolag som erbjuder personliga assistenter och utan tidigare erfarenhet av personlig assistans är det svårt att veta vad man ska söka efter och vilka frågor man ska ställa. För att din personlige assistent ska stanna kvar och trivas behöver de en bra arbetsgivare som erbjuder bra villkor. När du kontaktar olika assistansbolag kan du fråga hur lönerna ser ut för assistenterna, om de har kollektivavtal och hur lång uppsägningstid du har om du skulle vilja byta assistansbolag.

Kan barn använda assistansbolag?

Att blir förälder är en omvälvande erfarenhet och livet förändras fullständigt för alla nyblivna föräldrar. Om barnet visar sig har en funktionsnedsättning eller någon form av speciella behov så kan det vara väldigt omtumlande och en svår upplevelse för föräldrarna. Det finns ingen nedre åldersgräns när det gäller rätten att få assistans i hemmet så ett barn kan också ansöka om personliga assistenter. Även familjer med funktionsnedsatta barn ska få en chans att kunna leva som andra familjer. Det finns speciella assistansbolag som erbjuder personliga assistenter för barn och som hjälper barnet att få utvecklas som andra barn.