Interim marknadschef– vad är en interim chef?

Det ingår under ett företags levnadstid att genomgå förändringar. Det kan röra sig om rekrytering, förändringar eller expansion. Under dessa tider har man kanske behov av annan eller extra personal för att arbetet ska kunna flyta på. Ett exempel på en tillfällig chef är en interim marknadschef som styr över den interna och externa kommunikationen. Företaget Brightmill har stor erfarenhet av interimstjänster och har i sitt kontaktnät de flesta kompetenser.

Vad är en interimschef?

En interimschef är en erfaren chef som är expert inom sitt kompetensområde. Dessa interimschefer jobbar på uppdragsbasis då ett företag inte behöver anställa någon ny personal. Uppdragen är oftast i situationer då man vill tillföra en annan eller högre kompetens för att utveckla och förändra organisationen. Denna tillfälliga chef stöttar medarbetarna i förändringen.

Det kan röra sig om ett företag som växer, en startup eller ett företag som behöver avvecklas. Då är en interimschef ett bra alternativ. Både stora och små organisationer kan anställa en interimschef under önskad tid.

En interimschef har inte en fast kostnad utan det beror på befattningen, uppdragets syfte och varaktighet. Ofta är kostnaden lika som en normal chef, det som är fördelaktigt är att man inte behöver ta in chefen på 100 % vilket ger företaget möjligheten att utnyttja resursen på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Interim marknadschef

En marknadschef är ansvarig för många olika saker rörande kommunikationen.

  • Chefen har ansvaret över kunderna och hur man når ut till befintliga och potentiella kunder.
  • Man jobbar då med olika frågor så som kundsegmentering, analys av marknadsutvecklingen till andra mer kreativa aspekter som kampanjer, mässor och event.
  • Till uppdraget hör också ansvar och koordination kring undersökningar över marknaden och analys över marknadens behov. Chefen kommer ansvara för pressreleaser för företaget, ansvara och följa upp undersökningar. Detta rapporterar chefen direkt till ledningsgruppen.
  • Chefen kommer att aktivt lägga fram förslag på förändringar, förbättringar och andra åtgärder som krävs för företagets utveckling.

Egenskaper som krävs

Som interim marknadschef gäller det att man är snabbtänkt för att lätt kunna sätta sig in i ett företags situation och se vad som behövs göras. Med ett annat perspektiv kan interimschefen skapa gynnsamma förändringar i företaget och få befintlig personal villig att samarbeta.