Så kan ett stambyte i Stockholm gå till

Att byta stammar är en komplicerad och långdragen process, som med fördel startar redan ett år innan det faktiska bytet äger rum. Det är viktigt att känna till fastighetens förutsättningar och lika viktigt att ha en plan för hur arbetet ska gå till. Exemplet nedan för hur ett stambyte kan gå till är hämtat från ett konsultföretag som arbetar med stambyte i Stockholm.

Olika steg för ett stambyte i Stockholm

Ett stambyte går till ungefär på samma sätt oavsett var man befinner sig eller vilken typ av fastighet det gäller. Enligt konsultföretaget i Stockholm som hjälper till vid just stambyten finns flera olika faser, eller steg, som är viktiga att följa av flera olika anledningar. Dessa faser ser, enligt samma företag, ut enligt följande:

  • Projektering/förstudie – Detta steg påbörjar ca 12 månader innan ett stambyte sätter i gång rent praktiskt. Här genomförs bland annat en besiktning för att ta reda på stammarnas skick och vilka åtgärder och metoder som kan vara lämpliga. Man dokumenterar, informerar och gör diverse olika val inför arbetet som komma skall.
  • Planeringsfas – Nästa steg inför ett stambyte, enligt företaget i Stockholm, är planeringsfasen. Detta görs ca 6 månader innan bytet och bland annat så upprättar man en miljöplan, påbörjar upphandlingen, tar kontakt med banker och försäkringsbolag och ser över både budget och tidsplan för arbetet.
  • Produktionsfas – Här börjar det fysiska arbetet med att byta ut stammarna i fastigheten – ett arbete som tar flera veckor att genomföra. Exakt hur lång tid beror såklart både på hur stor fastigheten är samt andra faktorer men att det tar tid är något man kan konstatera. Under produktionsfasen anger företaget att man även gör andra saker som har med ett stambyte att göra, så som att granska fakturor, besvara frågor från boenden samt samordning mellan dom olika hantverkare som utför arbetet.
  • Kontroll och besiktning – När det praktiska arbetet med ett stambyte är klart är det dags för kontroll och garantibesiktning av det utförda arbetet. Detta för att säkerställa att inga fel och brister finns. Man ser också till att det blir städat efter arbetet – samt att en inspektion av densamma utförs. Man gör eventuellt en slutanmälan till myndigheter om det behövs och man ger ut information kring underhåll och skötsel till berörda i fastigheten – till exempel dom boende.