Rådgivningstjänster inom PPM

Det finns ett flertal företag som har affärsidén att erbjuda guidning gällande placeringar inom PPM. Ibland går det att få en viss del av deras tjänster gratis medan om man vill ta del av deras hela utbud måste en avgift betalas. Hos andra bolag kostar det alltid att få ta del av deras tjänster. Advisor PPM och kanske främst deras fond Advisor Världen, har fått bra resultat genomgående. Åtskilliga sparare väljer därför att flytta sin premiepension till deras konto. Det är även stor skillnad gällande vilka råd som ges och hur dessa förmedlas till kunden. Här nedan presenteras några exempel:

Follow Me

Detta är ett vanligare upplägg när enskilda personer erbjuder sina tjänster inom PPM-förvaltning. Dessa personer driver ofta ett företag men fokus ligger på en eller ett par personers egen förvaltning av deras eget PPM-kapital.
De som betalar en månadskostnad till företaget får översikt över hur rådgivaren placerar sina pengar. Man får även information om han eller hon byter fonder och av vilka anledning detta sker. Med andra ord följer man de placeringar som personen gör. Utöver PPM-placering kan det även ingå att man kan få råd gällande placeringar inom tjänstepensionen eller ISK/Kapitalförsäkringar.

Rådgivning på olika nivå

Ett annat upplägg är att en grundtjänst är gratis men att man får betala för olika slags rådgivning som tilläggstjänster. Det kan exempelvis vara att webbplatsen har en enkel uppställning där man kan föra in sina fonder och följa dem utifrån hur de utvecklas. Detta är helt gratis och man får en bra överblick över utvecklingen. Vill man däremot ha råd om vilka fonder man ska investera i krävs ett abonnemang. Inte sällan ges detta då i olika nivåer.
Det billigaste alternativet är att få råden digitalt. Det kan vara att man får tillgång till information via hemsidan (via inloggning) eller att mail skickas ut. Nästa steg kan vara att man även får en genomgång med en rådgivare via telefon ett visst antal gånger per år. Det dyraste steget kan innebära fri tillgång till information och rådgivare.

Rådgivning och flytt

För de som vill ha det så enkelt som möjligt finns tjänsten där både rådgivning och flytt mellan fonder sker av rådgivningsföretaget. Det kan då exempelvis innebära att man har tillgång till rådgivning både digitalt och via telefon. Sedan får man ta ställning till om man ska acceptera dessa råd eller inte. Vill man följa dem kan företaget göra förändringarna mellan de olika fonderna.
Detta brukar vara det dyraste alternativet eftersom flest antal tjänster ingår. Men för de som litar på sina rådgivare och inte vill logga in och genomföra förändringarna själv kan det vara det bästa alternativet.
Är du intresserad av att ta hjälp av Advisor fondförvaltning eller någon annan spelare inom PPM, kan du få all hantering du önskar. Därefter kan du monitorera förändringar och vara aktiv för att själv se förändringar och strategierna som används.