Hitta godkända utförare av familjerådgivning

Familjerådgivning i Stockholm erbjuds som en hälsofrämjande åtgärd. Tjänsten vänder sig mot exempelvis vuxna i förhållande samt vuxna och barn. När det är två vuxna i en relation som går på rådgivning kallas detta för parrådgivning men detta ligger alltså under samma tjänst.

Välj mellan kommunal eller privat aktör
Vid önskemål om parrådgivning är bästa alternativet att gå till kommunens egen tjänst alternativt till en privat aktör som är godkänd utförare. Med godkänd utförare menas att den privata aktören har samma subventionerade pris som hos de kommunala parrådgivarna. De har därmed avtal som innebär att de får ge samma vård och hjälp som statliga eller kommunala aktörer och får betalt av staten för mellanskillnaden. Detta på samma sätt som en privat vårdcentral kan ge gratis vård, eller subventionerat pris, om en person väljer att gå till dem istället för till en vårdcentral inom landstinget.

Så hittar du godkänd aktör för parrådgivning

En lista på godkända utförare ska finnas på din kommuns hemsida. Ett exempel från Stockholm.se visar hur sökningen går till och informationen hittas.

Börja med att gå till kommunens hemsida – I detta fall Stockholm.se

Sök efter familjerådgivning – Parrådgivning och familjerådgivning är alltså samma tjänst.

Se listan – Klicka på ”Hitta familjerådgivare”
I de flesta kommuner visas i detta läge en lista över godkända utförare. I Stockholm finns däremot så många att man valt att skapa en underfiltrering. Det går i detta fall att söka på 25 olika privata företag som erbjuder parrådgivning med subventionerat pris. Sök på:

Namn – Om du vet vad företaget heter kan du söka med namn för att enkelt få fram dess kontaktuppgifter.

Område – Välj inom vilket område i Stockholm som du vill gå på parrådgivning. Det kan exempelvis vara Farsta, Bromma, Norrmalm eller Kungsholmen.

Organisationsform – Här går det även att välja om det ska vara en privat aktör eller om hjälpen ska utföras inom kommunens regi. Det spelar ingen roll gällande regler, antal gånger eller pris. Däremot kan det vara andra orsaker bakom varför man väljer det ena eller andra.

Samma begränsningar och pris

Så länge som kommunen eller en privat godkänd aktör anlitas i Stockholm kommer kostnaden för parrådgivningen bli samma. Detta utifrån att alla har samma regler och pris att förhålla sig till.