Jämföra assistansanordnare

Assistansförmedling.se är ett av de större förmedlingsföretagen i Sverige som erbjuder hjälp att jämföra, välja och byta assistansanordnare. Företaget finns över hela landet och i likhet med dess konkurrenter är tjänsten gratis. Här går vi igenom hur tjänsten fungerar och visar ett fiktivt exempel. Efter att du blivit beviljad personlig assistans kommer frågan vem som ska utföra den, dvs vilken assistansanordnare som ska få utföra uppdraget. Med valfriheten som finns i Sverige är det upp till dig att välja anordnare. Om något aktivt val inte sker kommer kommunen automatiskt få uppdraget. Men med valfrihet kommer även ansvar. Har du aldrig haft assistans förr kan det kännas svårt att veta vilken anordnare som ska väljas. Första valet är även om assistansen ska komma från kommunen, privat företag eller kooperativ. Eller ska du ta hand om all administration själv och vara arbetsgivare? Det är i detta läge som förmedlare kommer in i bilden. Dessa samarbetar med flera olika privata aktörer och kan därmed, utifrån kundens behov, rekommendera assistansanordnare som matchar behov.

Vad innebär assistansförmedling?

Du bor i Strömstad och har fått assistans beviljad och står nu inför att välja assistansanordnare. Eftersom du känner dig osäker på vad du ska välja vänder du dig till en assistansförmedlare. I detta exempel Assistansförmedling.se. I likhet med alla andra förmedlare har de en gratis tjänst för dig som privatperson. Detta eftersom det är assistansanordnarna som tillsammans finansierar tjänsten.

Genom att en handläggare kontaktar dig får du beskriva dina behov och hur du ser på den assistans du förväntar dig. Därmed kan de skapa en profil och behovskartläggning som därmed kan matchas mot den stora mängd anordnare de samarbetar med över hela Bohuslän. Även om du bor i Strömstad finns alltså inte något krav på att en anordnare måste anlitas från just denna stad. Många assistansanordnare jobbar över hela Bohuslän och har avtal med ett flertal kommuner. Det enda viktiga är just att de har avtal med den kommun som du bor i. Men även detta har assistansförmedlaren koll på. På detta sätt sker en selektering så att du enbart får in information av de assistansanordnare i Bohuslän som verkligen passar din profil. Assistansförmedling.se är en av dessa förmedlare och det finns alltså även fler. Det viktiga är att en förmedlare väljs som har stort antal samarbeten så att jämförelsen blir bred. Kom ihåg att förmedlare aldrig ska ta betalt för dessa tjänster.