Olagligt för barn att inte bära cykelhjälm

Enligt svensk lag måste alla cyklister under 15 år bära cykelhjälm. Lagar som tvingar barn att ha cykelhjälm blir allt vanligare, då Frankrike nyligen infört en ny lag enligt vilken barn under 12 år som cyklar måste bära hjälm. Här i Sverige har det under många år varit lag på cykelhjälm för barn, men i Frankrike rör det sig alltså om helt ny lagstiftning.

De flesta länder har liknande lagstiftning för barn och ungdomar, inklusive nästan alla delstater i USA. Även i Australien måste cyklister bära hjälm, oavsett ålder, och dryga böter väntas den som inte följer denna lag. Frankrikes införande av en lag för hjälmtvång på barn under 12 år har dock mötts av blandade reaktioner inom cykelvärlden.

De som stödjer lagen tror att den komma bidra till att minska antalet cyklister som dör i trafiken, vilket år 2016 var 159 stycken i frankrike, jämfört med 149 stycken året dessförinnan.

Cykelhjälm minskar risken för hjärn- och skallskada

Det finns forskning som stödjer påståendet att införandet av en lag på cykelhjälm kan leda till ett minskat antal skallskador. I en studie där man undersökte hur effektiv den svenska lagstiftningen på området är, fann man att andelen skadade manliga cyklister under 14 års ålder som tvingades söka vård för skallskador sjönk med 7,8 procent per månad efter införandet av lagen. På kvinnliga cyklister såg man ingen skillnad i statistiken.

Vissa länder där en stor del av befolkningen cyklar, såsom Danmark och Nederländerna, har inget lagstadgat hjälmtvång för varken barn eller vuxna. I de länderna anser man istället att infrastrukturen för cyklister och att barnen i en tidig ålder får lära sig cykelsäkerhet räcker för att skapa en säker cykelkultur. De menar också att det skulle krävas en hel del resurser för att upprätthålla ett sådant hjälmtvång, inte minst då man på platser som Amsterdam där många pendlar till jobbet har ett ganska lågt hjälmanvändande.

Forskning på området visar dock att användandet av hjälm kan minska sannolikheten att vid en olycka drabbas av allvarlig hjärnskada kan sjunka från hela 99,9 procent till mellan 9,3 och 30,6 procent.

Lika viktigt som allt välja vilken barncykel som passar är det otroligt viktigt att ha en bra cykelhjälm.