Så blir du HLR-instruktör

Så blir du HLR-instruktör

HLR står för Hjärt och Lugn Räddning och är en akut förstahjälpen behandling på en människa som är medvetslös och visar upp oregelbundna andningsrytmer eller inte alls andas. Det allvarligaste stadiet är när hjärtat påverkas, rytmen blir oregelbunden eller till och med stannar helt. Att kunna utföra HLR är alltså livsviktigt och ger den drabbande betydande tid innan ambulansen kommer till olycksplatsen. Därför är det enormt viktigt att personer kan utföra HLR och det finns flera företag som tagit fram utbildningar för att nå det målet. Utbildningarna hålls i så kallade HLR-instruktörer. De är experter på HLR och läraren till eleverna som vill lära sig HLR.

Hur fungerar det – allt en HLR-instruktör borde veta

Det är väldigt lätt att göra HLR och metoden består av sex enkla steg som är lätta att komma ihåg. Här listar vi dem:

  • Det första man ska kolla är om det finns livstecken. Leta efter tecken på liv i form av rörelser, ryck, puls och andningen. När man säkerställt att personen fortfarande lever ska man kolla om hen andas normalt. Det kan vara så att personen andas, men andningsmönstret är oregelbundet. Det sista man gör i detta steg är att ropa på hjälp så att människor i omgivningen kan hjälpa till och blir uppmärksamma.
  • Om du fastställt att personen andas onormalt eller inte andas alls ska man larma 112.
  • I det här steget börjar HLR i form av hjärtkompressioner. Man placerar båda händerna ovanpå varandra mitt på bröstet och trycker 30 gånger.
  • Nu ska du börja blåsa in luft i lungorna. För att det ska lyckas måste du först se till att personen har öppna luftvägar.
  • Gör växelvis 30 kompressioner och 2 inblåsningar. Det är viktigt att det finns personer som kan avlösa dig eftersom HLR är väldigt utmattande att utföra.
  • Om det finns hjärtstartare är användandet av den det sista steget.

När stegen står skrivna så här så kan det verka onödigt att ta en utbildning. Det finns många videor och texter som beskriver HLR på internet. Det är ändå viktigt att gå utbildningen som hålls av HLR-instruktörer så att man ser precis hur det är, för testa på en docka och får feedback och tips av läraren. Det kan till exempel vara svårt att veta hur hårt man ska trycka när man gör kompressionerna.

Utbildningen är för alla

För att kunna hålla i HLR utbildningar måste man själv vara en HLR instruktör som gått en speciell kurs. Det här görs för att säkerställa kvalitén på det som lärs ut. Alla kan dock bli instruktörer och de flesta företagen som erbjuder HLR utbildningar erbjuder även utbildningar för instruktörer. I slutet av utbildningen blir alla deltagarna certifierade instruktörer. Dessutom blir man registrerad i HLR-rådets register för instruktörer. När man gått kursen kan man själv hålla i HLR utbildningar, bland annat till sina kollegor, elever eller familj. Det kan alltså vara av intresse för skolan, företaget eller idrottsklubben att utbilda sin personal så att de själva kan hålla i utbildningar istället för att anlita ett företag. Det blir mycket mer lättillgängligare och smidigare med en egen HLR instruktör. hlr-instruktör.se hjälper dig på vägen till att bli en HLR-instruktör och det behövs det fler av för att fortsätta kampen att snabbt kunna rid liv vid akut händelse.

Publicerat i HLR