Ökar hjälmtvång trafiksäkerheten?

Ökar hjälmtvång trafiksäkerheten?

Vissa hävdar att cykelhjälmar bidrar till att skapa en falsk känsla av säkerhet och att deras enda funktion är att skydda barn som trillar av sin cykel. Somliga går till och med så långt att de menar att cykelhjälmen avskräcker många från att cykla. Alla dessa påståenden backas dessutom upp av de studier som i snart 30 års tid har utförts på cykelhjälmens för- och nackdelar.

Allt började med att en akademisk rapport publicerades. Det rörde sig om en studie från 1989 av cykelhjälmens effektivitet, en studie som senare ledde till hjälmtvång i många länder. De fynd som gjordes av forskarna fortsätter att dela in människor i två läger: de som förespråkar hjälm och de som motsätter sig användandet av cykelhjälm. Den studie som ledde till införandet av lagar kring användandet av cykelhjälm i många länder världen över har på senare tid ifrågasatts. Detta då nya studier med motstridiga uppgifter har släppts.

Forskare oense om cykelhjälmens effekt

I en av de studier som publicerats på sistone tittade forskarna på de cykelolyckor som inträffat under en femårsperiod i olika delar av Kanada. Man fann att de lagar om cykelhjälm som finns i landet, likt här hemma i Sverige, inte minskade antalet personer som skrevs in på sjukhus för hjärn-, skall-, ansikts- och nackskador. Forskarna menar därför att investeringar i infrastrukturen bör göras snarare än att upprätthålla lagar om hjälmtvång. I motsats till den åsikt som forskarna i den kanadensiska studien framfört, höjs rösterna på nytt för införandet av ett hjälmtvång i Storbritannien. Detta med bakgrund av de dödsolyckor på brittiska vägar som inträffat under den senaste tiden.

Det starkaste argumentet mot ett obligatoriskt hjälmtvång är att för mycket fokus på cykelhjälmen gör att vi blundar för andra frågor kring trafiksäkerheten. De som förespråkar obligatoriskt hjälmtvång menar istället att olyckor med skallskador till följd sällan inträffar i de danska och nederländska städer där hjälmtvånget är ett faktum. I Storbritannien där bärandet av cykelhjälm inte är obligatoriskt är siffrorna desto dystrare. Sverige är ett av de länder som har krav på cykelhjälm. Barn och ungdomar under 15 års ålder ska enligt lag bära cykelhjälm vid cykling.