Så sköter du om din mountainbike

Så sköter du om din mountainbike

Här får du några tips kring hur du kan ta hand om din mountainbike, för att säkerställa att den är i toppskick. Det bästa är om du kan följa dessa steg efter varje cykeltur, eller åtminstone att göra det med jämna mellanrum. När du har gått igenom din cykel några gånger kommer det till slut inte ta särskilt lång tid.

 1. Ta bort cykelbelysning, eventuell ringklocka och andra tillbehör från styret.
 2. Vänd cykeln upp och ner. Skydda styret och sadeln genom att lägga en gammal handduk eller något annat på marken. Alternativt kan du investera i ett reparationsställ eller hänga cykeln upprätt i en trädgren.
 3. Ta bort hjulen.
 4. Rengör drivlinan med hjälp av en borste och lite såpavatten. Börja med den bakre bromsen och fortsätt sedan med resten av drivlinan.
 5. Tvätta cykelns undersida. Börja med att tvätta framgaffeln med hjälp av en ren trasa och såpavatten. Torka dem sedan med hjälp av en handduk. Tvätta även resten av ramen på samma sätt. När du tvättar styret bör du vara särskilt noga med att tvätta broms- och växelreglagen.
 6. Tvätta hjulen och montera dem på cykeln.
 7. Kontrollera hjulen genom att snurra dem var för sig. Säkerställ att hjulet snurrar obehindrat och att det är rakt.
 8. Kontrollera pedalerna genom att snurra på dem. Kontrollera liksom hjulen att pedalerna kan snurra obehindrat och att de inte låter illa när du snurrar på dem.
 9. Tvätta cykelns ovansida. Ställ dig bredvid din cykel och håll i ramen med båda händerna, och luta sedan cykeln mot en vägg. Tvätta sedan cykeln med hjälp av en ren trasa och såpavatten.
 10. Kontrollera bromsarna. Testa bromsarna genom att ställa dig framför cykeln och hålla i styret. Använd handbromsen och dra cykeln mot dig. Framhjulet bör inte röra sig överhuvudtaget. Om du fortsätter dra cykeln mot dig bör det bakre hjulet lyfta från marken. Annars behöver du justera bromsarna.
 11. Smörj in kedjan. Rotera pedalerna medurs för att få kedjan att röra sig. Spruta smörjmedel på kedjan och på kedjehjulet tänder. Smörj såväl in- som utsidan av kedjeringen på detta sätt.
 12. Montera belysningen och kontrollera att den fungerar som den ska.