Så fungerar bemanning med socionomkonsulter

Socionomkonsulter är socionomer som jobbar via ett bemanningsföretag och därmed tar kortare, eller längre, uppdrag för att hjälpa kommuner, myndigheter och privata vårdgivare vid extra stort behov.

Socionomkonsulter – Jobba via bemanningsföretag

Socionomer som vill jobba inom bemanning har flera bemanningsföretag att välja på. Vilket som bör väljas kan bland annat bero på:

  • Region – Var i landet har företaget bemanning?
  • Ersättning – Vilken ersättning ges per uppdrag?
  • Inriktning – Har bemanningsföretaget någon specialistinriktning?
  • Uppdrag – Erbjuds primärt kortare eller längre uppdrag?

Efter att ha blivit antagen av ett bemanningsföretag kommer uppdrag väljas beroende på vilket önskemål som finns. En del socionomer har en fast anställning (deltid eller heltid) och tar därmed enbart enstaka uppdrag utöver detta. Andra socionomkonsulter jobbar heltid inom bemanning.

Få all service av bemanningsföretaget

Socionomkonsulter får generellt fullservice av bemanningsföretaget. Med fullservice menas att de exempelvis hjälper till med att ordna biljetter och boende om uppdraget är på annan ort. De har även tät kontakt med arbetsgivaren så att socionomen kan vara helt förberedd på det arbete som väntar.

Nyexaminerad eller med lång erfarenhet

Både nyexaminerade socionomer och de med lång erfarenhet kan jobba via bemanningsföretag. Det viktigaste är att personen har en utbildning som matchar de behov som arbetsgivaren har. Däremot kommer de med längre erfarenhet generellt kunna erbjudas fler olika uppdrag och självklart även erbjudas en högre lönenivå.

Som anställd eller frilansare

Socionomkonsulter kan både vara anställda av bemanningsföretaget samt jobba via eget företag och därmed fakturera företaget efter utfört uppdrag. Många bemanningsföretag kan även hjälpa personer som vill starta eget. I detta fall sker generellt samarbete med någon bokföringsbyrå eller liknande för att hjälp ska kunna ges kring företagande.

Vidareutbildning och träffar

Det är även mycket vanligt att löpande utbildningar erbjuds till de socionomkonsulter som jobbar regelbundet. Det kan vara allt från kortare föreläsningar till kurser för att höja kompetensnivån. På så vis blir socionomen mer attraktiv på arbetsmarknaden vilket även kan öka antalet uppdrag som kan erbjudas.
Dessutom anordnar många företag regelbundna träffar där socionomkonsulter och företrädare för bemanningsföretaget kan träffas, lyssna på föreläsare och dela erfarenheter.

Med vidareutbildningar och branschträffar ges därmed samma möjlighet till kompetensutveckling som om personen varit anställd i en kommun eller av privat vårdgivare.