Snabbfakta om assistansanordnare i Sverige

En assistansanordnare är en aktör som bistår personer som är LSS-berättigade att få den hjälp de har rätt till. Här presenteras olika assistansanordnare i Sverige och hur hjälpen fungerar.

Vilka kan vara assistansanordnare?

För att få rätten att utföra personlig assistans krävs tillstånd från IVO. Det är även de som följer upp alla assistansanordnare i Sverige och dit man kan vända sig om man anser att någon misskött sig.

Assistansen kan ges via:

 • Privat vårdbolag
  Det vanligaste alternativet och utbudet av bolag är mycket stort. En del är stora och finns över hela landet medan andra är lokala och enbart finns på en enda ort. Även inriktningen på vården kan skilja något.
 • Kommunal
  Alla kommuner är assistansanordnare i Sverige. Som brukare går det att välja att kommunen ska utföra denna hjälp men även de som inte gör ett aktivt val får kommunen.
 • Kooperativ
  Ett samarbete mellan flera brukare som gemensamt har handläggare, ekonomer och personal anställd.
 • Egen arbetsgivare
  Det ovanligaste alternativet är att brukaren själv är arbetsgivare och därmed tar hand om all administration. Det är enbart någon enstaka procent av alla som har personlig assistans i Sverige som valt denna väg.

Rätten att välja själv

I Sverige finns ett fritt vårdval gällande personlig assistens. Det innebär att den person som fått denna hjälp beviljad får en viss summa per månad som ska gå till att bekosta hjälpen. Därefter får man själv välja vilken av de godkända assistansanordnare i landet som önskas. En person som är missnöjd har även rätten att byta anordnare – även om det kan finnas en viss uppsägningstid på löpande avtal.

Hjälp att välja assistansanordnare i Sverige

För personer som nyss blivit beviljad assistans är det inte helt enkelt att välja vilken anordnare som ska få uppdraget. Ska kommunen väljas, en av de många privata bolagen eller någon annan lösning? Det är i detta fall som assistansförmedlare kan hjälpa till. De fungerar som en ”länk” mellan brukarna och assistansanordnarna och hjälper till att hitta rätt hjälp beroende på behov.

Det är även helt gratis att utnyttja deras tjänst då tjänsten istället bekostas av de privata anordnare som är inkopplad på tjänsten. Önskas däremot assistans via kommunen behöver någon ansvarig inom kommunen kontaktas. Assistansförmedlare jobbare i regel enbart mot privata bolag.